Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Туынды зат есим дегенимиз не

 

 

 

 

Зат есм дегенмз затты атын блдретн сздерд зат есм деймз. Зат есмнен болан ос сзд крсетз B) адр-асиет. алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету.Бгн бз негзг жне туынды зат есмге тоталамыз. Сабаты мндеттер: 1. Ответ 1: Зат есим дегенимиз -заттын атын бiлдирiп,кiм?не? Деген суракка жауап беретiн соз табы. А) ра, -рек.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. Ол зат есмге тркесп анытауыш ызметн атаранда ешандай згерске шырамайдыСын есим тулгага карай болингенде негизи жане туынды сын есим болады. A) крнект.E) жазып отыр. Крнеклк лестрмел карточкалар, баалау парашасы Масаты Трбиелк: йымщылдыа Помогите пожалуйста, надо: 10 туынды зат есм от глагола, 10 от существительного и 5 от любой другой части речи. маынасына арай Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. 04.08.2013.Тек ана жалы зат есмнен тратын сз атарын анытаыз 8.6kb. топ Бр-брмзге негзг зат есм мен туынды зат есмд тснуге кмектесемз. Маыстау облысы, Жаазен аласы, 14 орта мектепт бастауыш сынып малм Бикбусенова алияСабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм Сабаты масаты: 1 Зат есм туралы оушыларды есмнен туынды зат. Блмдлк масаты: Оушылара зат есмн негзг жне туынды болып блнетндг туралы тснк беру.

аза тл пннен тест сратары.Туынды зат есм бар сйлемд табыыз. В) Осы аптада таы да апараттар жинадым. 2. Мысалы: акылды,таулы,акшыл -создеринде туынды Туынды зат есм дегенмз жрнапен жасалан зат есм.Мысалы бл-м,дос-ты.

. аза тл, ыса мерзмд саба жоспары,3 сынып Негзг жне туынды зат есмн айырмашылыын блу. Тбр сзге жрна жалану арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деймз: скер, байлы, кезекш. Сын есмн табии ызметанытауыш мше болу. С?йлем шндег зат Зат есим дегенимиз не. 14-нса. Подробнее Зат есим дегенимиз не? новичок. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред.Туынды (производное есть суффикс). Зат есимдерге ким?не?деген сурактарга жауап береди.

есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын. Заттын атын билдиретин создерди зат есим деймиз. Ереже: Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз. Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. Туынды (производное есть Негзг ж?не туынды зат есмСаба?ты? та?ырыбы:Негзг ж?не туынды зат есмСаба?ты? ма?саты: Зат есм туралы громатикалы? ??ымдарын ке?ейту. Тегтер: Саба жоспары: Зат есм (аза тл 3-сынып), аза тл 3 сынып саба жоспарлары, зат есм саба жоспары, саба жоспарын тегн жктеу, 3 сынып саба жоспары Редакциядан Туынды зат есм - Зат есмге жне баса сз таптарынан жрна арылы жасалан зат есм. Зат есмдер негзг (корневые), крдел (сложные), туынды (производные) болып 3-ке блнед.Баса сздерден жрна арылы жасалан зат есмд туынды зат есм деймз. Ереже: Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз. Ответ: Заттын атын билдиретин жане ким? не ?сурактарына жауап беретин есимди зат есим деймиз! Саба?ты? ма?саты: Блмдлк: Зат есмн? т?л?асына ?арай б?лнумен таныстыру, с?з ??рамы туралы ал?ан блмн дамыту, т?бр мен ж?рна?ты ажырата блу да?дысын арттыру. Тмендег сз атарынан крдел зат есм сздерн табыыз 9.7kb. А) Мен интернетт кп олдандым. Негзг тбрден болан зат есмд негзг зат есм деймз: ана, жер, кз. Зат есм дегенмз не?Сын есм тласына арай алай блнед? B) негзг, туынды. заттын атын блдретн сздерд зат есм деймз за есм км? не? деген сратара жауап беред. Негзг жне туынды зат есмн айырмашылыын блу. маынасына арай : дерект зат есм и дерексз зат есм 4. Зат есм дегенмз не. Зат есим дегенимиз не? Ответ оставил Гость. Дамытушылы?:Тапсырмаларды орындау ар?ылы ой-?рсн, с?йлеу тлн Сын есим дегенимиз не. Берлген сзден туынды зат есм жасайтын жрнаты крсетз АдамЕ) шылы. тласына арай : негзг зат есм и туынды зат есм 2. 3-нса. Сабаты таырыбы: Негзг жне туынды зат есм.Туынды тбрлерд терп жаз.ар ай сз табы 2 жаттыу: Брнеше зат есмге бр жрна жалап, туынды зат есм жаса.Жалану себебн тсндр. Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05. 1. 1. есмнен туынды зат. атауына арай : жалы есм и жалпы есм. Туынды зат есмд тап. Заттын атын билдиретин соз табын ЗАТ Есим деймиз сабак Оку Керек.Мысалы: дала, бас, алам.Крдел (сложное несколько корней)Мысалы: мекенжай, балабаша. Зат есмдерге км? не? нелер? кмдер? деген сратар ойылады.сас жаалытар: Негзг жне туынды зат есм. Варианты решений: 1) Зат есм дегенмз затын кбылыстын атауы вообщем понял курамына нег туынды тулгасына дара курделы атауына жалкы жалпы магынасына деректы дерексыз. Туынды (производное аза тл пннен тест сратары. Зат есим дегенимиз-заттын не кубылыстын аты билдиретин эсоз табы!Ким,Не деген сурактарга жауа береди! Зат есм- затты, былысты атын блдрп,км? не?деген сраа жауап беретнсз табы.Негзг жне туынды зат есм дегенмз не. алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету.Бгн бз негзг жне туынды зат есмге тоталамыз. Негзг зат есмнен туынды зат есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын алыптастыру, з ойларын мысалдар арылы дллдеуге йрету. В) затты млшерн блдред С) зат, былысты атын блдред D) адамдарды р трл кл кЗат есм (Имя существительное)yznaika.com/hints/17-zat-esimЗат есм (Имя существительное). Бастауыш зат есмнен, баяндауыш атау тлалы сан есмнен боланда, екеун арасына андай белг ойылады? Сабаты масаты: Зат есм трлер туралы блмдерн кеейту, негзг жне туынды зат есм туралы тснк алыптастыру. б) Зат есмн трлерн еске тсру. Зат есим дегенимиз -заттын атын бiлдирiп,кiм?не? Деген суракка жауап беретiн соз табы. Зат есмн трлерне арай згешлгн мегерту. 1. Читать тему: Крдел зат есм, негзг, туынды зат есм на сайте Лекция.Орг Туынды зат есмд анытаыз. Туынды зат есм. А) Мен интернетт кп олдандым. 9. Зат есим дегенимиз-заттын не кубылыстын аты билдиретин эсоз табы!Ким,Не деген сурактарга жауа береди! Зат есм- затты, былысты атын блдрп,км? не?деген сраа жауап беретнсз табы. Зат есмн жасалуы Зат есм негзг жне туынды зат есмдер, крдел зат есмдер болады.Неше алуан нрселер мен затты ым атаулары тобы адамнан зге жан-жануарларды, заттар мен нрселерд атауларын тгел амтитындытан, оларды семантикалы ерекшелктерне 31.Зат есмн трлер. Кнделкт мрде кездесетн, деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды, ымдар мен тснктерд де амтиды. 33.Есмдк.Есм сздерд орнына олданылатын 1: заттын атын билдиретин соз табын ЗАТ есим деймиз сабак оку керек.(сложное несколько корней)Мысалы: мекенжай, балабаша. Туынды зат есм жасайтын осымшаны табыыз. Туынды сын есмд крсетз D) Тзды. Зат есм негзг жне туынды болып блнед. Затты атын блдрпКм? Не?сратарына жауап беред. тласына арай:Негзг (непроизводное нет суффикса)Мысалы: мектеп, мысы. Образовательный портал Мегамозг. На Студопедии вы можете прочитать про: Зат есм. Ответы: 1. Мысалы: нш, аспаз. Блмдлк: Сра жауап дсмен ткен сабатаы блмдерн айталау. Сратар ою арылы зат есмд терп жаздырту. Выбрать. есм жасау жолдарын йренудег практикалы дадыларын. тласына арай:Негзг (непроизводное нет суффикса)Мысалы: мектеп, мысы. рамына арай : дара зат есм и крдел зат есм 3. зат есiм заттын атын бiлдiретiн соз табы.Сурактары: кiм? не? 2. Таырыбы Негзг жне туынды зат есм. Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. Бл жрна елктеуш сз бен бейнелеуш сздерге осылып, туынды зат есм жасайды. Заттын атын билдиретин создерди зат есим деймиз. Мысалы: бл-м, дос-ты, бора-н, тарс-ыл.тауелди зат есим дегенимиз не. Зат есмн жасалуы. Кнделкт мрде кездесетн деттег жай нрселерд ана емес Туынды зат есмдер жрнатар арылы жасалады.Тарыл, трл туынды етстк. негзг- блшектенбейтн тбр зат есм ( ат,бата) туынды- жрнапен жасалан зат есм (блм, досты).Вы находитесь на странице вопроса "негзг жне туынды зат есм дегенмз не?", категории "аза тiлi". Дата конвертации. Зат есимдерге ким?не?деген сурактарга жауап береди. Зат есмдер ткелей сезм арылы тануа болатын дниедег натылы нрселерден (су, жылы, айай, тал, т б.) бастап, адамны тек аыл-ой аблеттерн жрдем нтижеснде ана тснетн трл абстракт ымны аза тл 3 сынып.

Недавно написанные:


Hi-tech |

|2016.