Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Жыршы мен жырау деген кім

 

 

 

 

Блмдлк: Бхар жырау туралы блмдермзд тередету, оны шыармашылыымен танысу аза халыны ауыз дебиет жеке пн ретнде мектеп программасымен басталады. Оны 17381752 жж. Жыршы-жыр таратушы. андай ле-толаулар жинатары блесздер? 4. , плииииз Pasckal ) Даны два трехзначных числа Вывести максимальные цифры в этих числах 2) Дана последовательность чисел 1,2,3,4,5,6, ,1000 Найти все числа, которые делятся на 4,8,2. Аын деген км жыршы деген км жырау деген км. Аын поэзиялы туындыларды (ле,жыр-дастан,поэма)ауызшаайтып не жазып шыаратын нер иес, халыты кркемдк таламын алыптастырып, жаластыратын сз шебер. Жыраулар поэзиясыны таырыбы Бар жырау аламанлы (1693-1787) йгл жырау, Абылай ханны аылшы-би, абыз.азаша шыарма: Жырау. Батырлар жыры ерлкт дрптейд, халымызды басынан ткен тарихи оиалар мен тарихта болан адамдарды ерлктерн баяндайды. Аындар мен жырауларды бр-брнен айырмашылыы кейде оларды шыармашылыындаы кркемдк болса, кейде оларды туындыларындаы ой шырлыы мен ой Жирши (жыршы) — казахский народный певец-сказитель. устного нар. дебиет тарихынан елеул орын алы, артынан шпес мра алдыран 18 асыр дебиетндег крнект жырауларды бр- Бхар жырау аламанлы. Аын, жыраулар, оларды шыармашылы ерекшелг.Негзг ымдар:аын, жырау, жыршы, жыр, толау, дидактика, тирада. Жырау деген сзд шыу негз жыр жырлау.Ежелг трклер йырау деп жыршыны, лешн айтан. 2. Жыршы-жыр таратушы. Шаршы топта сз бастаудан иынды кргем жо. 4.Сада оынан да шыр жырау сздернен небр хандар мен дшпандарын. домбры или гармони.

Жыршы-жыр таратушы.. Аын — лтшыл, патшаа у, жрта дара Читать тему: Жырау-жыршылы нер на сайте Лекция.Орг 1. Ол км? Бл не? андай асиеттер тн болан? Жырауларды жаугершлк заманда жорытара атысып, ел орау, жерд сатау жолында олына ылыш стап, арына найза лгендер де бар тарихта Тарих ашан да з перзенттерн нды мраларымен ымбат, р барлы кезедерд сарапшысы.Ерлг мен еркндкке штар крестерге, батырлыы мен бостанды дегенде жан салмайтын байламдара,шешендер мен ел тадырын шешетн стте аыл-парасатымен Аын деген км жыршы деген км жырау деген км. Жыр Толау Жырау Жыршы Аын састытары андай?2)"жыр", "талау", "Жырау", "Жыршы" , "Аын" сздерд маынасын ажыратыдар. Халыты жрег мен санасында заыра мр сру дгег аын не жырауды ой-рснде жататыны да адамзат тарихынан млм. аза ауыз дебиетнде ле, жыр шыаратын, исса, толау, дастан айтатын адамдар жырау, жыршы, аын, леш термеш деп аталан.Жыршы Сз арап жатырсыз. Маалада ХV асырды крнект оам айраткер, жырауы, батыры Атамберд Сарылыны мр мен ызмет суреттелген. 3.

Жырауларды толаудаы асиеттер. Бл атауды осы маынасы орта асыр трклерн де тлнде саталана сайды.Жырау мен аынны айырмашылыы андай? - Cра-Жауап сайтыsurak.baribar.kz/541653Жырау км?Ал, кркемдк пен ойды штастыра блген аын, ойшыл аын мртебеге ол жеткзед. Аын поэзиялы туындыларды (ле,жыр-дастан,поэма)ауызшаайтып не жазып шыаратын нер иес, халыты кркемдк таламын алыптастырып, жаластыратын сз шебер. В их репертуаре преобладал героический и социально-бытовой эпос, дастаны. Ашы сабатар Жыраулар поэзиясы Жыраулар поэзиясы . Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады.Жыршы км? деген срауа «аза дебиет энциклопедиясында»: «Жыршы жыр айтушы, таратушы. Жыршылар домбыраны не обызды сйемелдеумен мааммен, нмен айтады. ай аласында ашаанны намысында ескерткш орналасан? Жрт оны таы бр сынама болып: «Жгтт жасысы км? Адамны данышпаны км?» — деген сауал ояды.Оны небр кркем лглерн бзд заманымыза жеткзуш эпос айтушылары — зан, жырау, жыршы, термешлер. Оларды орындаушылы ерекшелктернде састытармен атар айырмашылытар да бар. азр бл форумды крп отыран: тркелмеген олданушы жо жне онатар: 1. 2. Байлаан кiм жер бетiне шiдермен? Адамзатты арман-сзiн жаздым дер, Аын лты!«Аын едi!» - десе, - жетер жо баа. Аын жне жырау.Жырау деген км, жыраулы нер туралы тснк беру. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. Жыраулар. Жырау з жанынан жыр шыарып айтатын жне эпикалы дастандар мен толауларды орындайтын халы поэзиясыны кл. Жыршы-жыр таратушы. Аын деген км жыршы деген км жырау деген км. Жамбыл аын нш Клш би-шешендер алым-стаз шыш Талат Бигелдинов деген сздерге сйлем рап бересздерме. Жыршы жыр айтушы, таратушы. Шалкиз жырау -жыраулы -поэзияны атасы. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады.Жыршы км? деген срауа «аза дебиет энциклопедиясында»: «Жыршы жыр айтушы, таратушы. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр»)- 1ке маынада поэзиялы шыармаларды жалпы атауы2.тар маынасында аза халы поэзиясындаы Онда Шже жырау жырау р кп жыр блетн жыршы екендг жайлы айтылады.Конференцияны км крп отыр. деген км айтып ед?26.10.2013ж.Саба таырыбы:- Базар жырау» Сабаты масаты: Блмдлк: Оушылара аза лкеснде асырлар бойы алыптасан аындар мен ншлер, жыршылар мен кйшлерд таныстыра отырып Жырау мен жыршы айырмашылыы «Жырау — з жанынан шыарып айтатын жне эпикалы дастандар мен толауларды орындайтын халы поэзиясыны кл, «жырау» атауы «жыр» сзнен туындайды» деген тснк жырауа «аза дебиетн энциклопедиясында» берлген. «Би»деген км? А) сзге шебер , ел мддесн орайтын адам В) з ойынан жыр шыаратын адам.6. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. 6.Жырау деген км?10.Жыршы деген км? А)жырды айтушы, таратушы )жырды з шыарушы. Жыраулар мен аындар мрасыны кркемдк ерекшелг. Аын поэзиялы туындыларды (ле,жыр-дастан,поэма)ауызшаайтып не жазып шыаратын нер иес, халыты кркемдк таламын алыптастырып, жаластыратын сз шебер. Жыршы-жыр таратушы. Мараса жырау (туан жне лген жылдары белгсз) (XVII .) аын, жауынгерлк рухтаы жырларды шыарушы, аза поэзиясындаы кне дстрд жаластырушы. Трек сздер:Жырау, жыршы, аын, эпос,жыр,толау,толаныс,толану т.б Дрст жоспары: 1. Жыршы Мен Жырау Деген Км. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады.Жыршы км? деген срауа «аза дебиет энциклопедиясында»: «Жыршы жыр айтушы, таратушы. Ауыз дебиетн ке тараан трлерн бр- батырлар жыры. Аын — поэзиялы туындыларды (ле, жыр-дастан, поэма) ауызшаайтып не жазып шыаратын нер иес, халыты кркемдк таламын алыптастырып, жаластыратын сз шебер. Кнмiздi дай зi кешiрер, Кешпей жатса ара тсiп, атама. шыармаларын аыл-наыл, сиет трнде айтан.Хана км аылшы болан Жырау деген атау андай сзден шыан андай жырауларды блес Жыраулар поэзиясыны таырыптарын атадар Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. ашан жне ай жерде ашаан Кржманлы дниеге келд? 2. Блу керек :Блу керек : Шешендк нер туралы малматты блу сзд лексикалы маына- сын Мтнн мазмнын талдайШешендк сздерге не жатады? азаты шешендерн атадар . Жырау Деген Км. Блеу арты лде менен блдеге Дрст масаты: Жырауларды аын, жыршылардан ерекшелг неде.2.Жырау деген км ,жыраулы нер туралы тснк беру. Еркн жауап 1. 2. аза ауыз дебиетнде ле, жыр шыаратын, исса, толау, дастан айтатын адамдар жырау, жыршы, аын, леш термеш деп аталан. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады.Жыршы км? деген срауа «аза дебиет энциклопедиясында»: «Жыршы жыр айтушы, таратушы. толыыра. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр»)- 1.ке маынада поэзиялы шыармаларды жалпы атауы2.тар маынасында аза халы поэзиясындаы Дата Совета князей Рюрика до Всеволода Большое Гнездо. Аын деген км жыршы деген км жырау деген км. Масаты: Аын-жыраулар шыармашылыына байланысты малмат беру. Жырауларды аындардан зндк1. Педагогика институттары мен университеттерд филология, журналистика факуль Аын — нзк, аын — ыз, аын — бала, Аын сырын сыйдйра алмас мынау дала! Аын деген ыздай слу, наыз батыр, Аындара тедесе алмас Дубайдай сем ала.

андай ледерн блесздер? 3. Халы мрн алмаайып-аласапыран, тарихта алу-алмауы екталай кезенде трмыс кешкен жырау з толауларында сол тстаы Мараса жырау. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр»)- 1.ке маынада поэзиялы шыармаларды жалпы атауы2.тар маынасында аза халы поэзиясындаы Жирши — жырши, жирау, оленши (казах. творчества в сопр. XV-XVIII асыр. Тле би км ? Хана км аылшы болан? Жырау деген атау андай сзден шыан? андай жырауларды блес?Жыраулар поэзиясыны атасы км? Жыраулар поэзиясы туралы тснгенд гмеле. шетел басыншыларымен болан шайастара атысып, айрыша батылды пен ерлк крсетумен ерекшеленгендг айтылан. Жыршы деген км? Жырау деген км? «аза дебиет энциклопедиясында»: « Жыршы жыр айтушы, таратушы. Жыршы дегенмз не, Жыршы км, Жыршы сипаттамасы. В отличие от акына, исполнитель, а не создатель фольклорных произведений. Аын поэзиялы туындыларды (ле,жыр-дастан,поэма)ауызшаайтып не жазып шыаратын нер иес, халыты кркемдк таламын алыптастырып, жаластыратын сз шебер. жыршы, жырау, леш певец, сказитель), в Kазахстане исполнители произв.

Недавно написанные:


Hi-tech |

|2016.