Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Жыраулар мен жыраулар

 

 

 

 

Размер: 143.91 Kb. Дастыгулов «Бейнеу кешк мектеб»КММ аза тл мен дебиет пн малм Сабаты таырыбы: Жыраулар поэзиясы Сабаты масаты: 1. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. Билерд шешендк сз нерн лг-негес. Ерлгмен еркндкке штар крестерге, батырлыы мен бостанды дегенде жан Жыр, жырау,жыршы, жырлау. сказитель (представитель определенного жанра казахского исторического поэтического творчества) аын-жыраулар певцы и сказители ататы жырау знаменитый 18 . андай жырауларды блес? Жыраулар поэзиясыны таырыптарын атадар. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр» Скачать бесплатно Эпосты аыздар мен аын-жыраулар в формате doc. аын-жырауларды тлмдк идеялары. лы жзд Ошаты руынан. Аын, жыраулар, оларды шыармашылы ерекшелг.Негзг ымдар:аын, жырау, жыршы, жыр, толау, дидактика, тирада. Тарих ашан да з перзенттерн нды мраларымен ымбат, р барлы кезедерд сарапшысы. Жыраулар поэзиясыны атасы км? Жыраулар поэзиясы туралы тснгенд гмеле. Доспамбет.йге тапсырма: 25. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн Сабаты крнеклг: «азаты аын-жыраулары» буклет, сызба кестелер, жыраулар туралы суреттер, интерактивт тата, плакаттар, жлдызшалар,има ааздар т.б. Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. Асанайы Сбитлы, Шалкиiз Тiленшiлыны этнопедагогикалы ой-пкрлер. лы жзд Ошаты руынан. Жрт оны «Кмекей улие» деп атаан. Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан.

Эпосты аыздар мен аын-жыраулар. Ой, ойшыл, ойлану. Блмдлк: XIV - XVIII асырдаы Жырауларды жаугершлк заманда жорытара атысып, ел орау, жерд сатау жолында олына ылыш стап, арына найза лгендер де бар тарихта Сабаты таырыбы Эпосты аыздар мен аын-жырауларМасаты:Блмдлк: Эпосты аыздарды тарихи маызы жне Х-Х асырдаы аын-жазушыларды Жыраулар поэзиясы ХV-ХVII асырлар аралыын амтиды. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр» Сарылы Атамберд (1675 - 1768)- ататы жырау, олбасшы батыр, оам айраткер. Жалпы жыраулар поэзиясын тсну иын, жете тснбеймн (рине бр дрет бар екенн блемн), Бра Абайды з тснбей кеткен ой. Билерд шешендк сз нерн лгнегес 1.

kz, аза халыны жыраулары, жыраулар поэзиясы, аза дебиет, Дешт ыпша, Асан айы, азтуан жыраулар, Мхтар уезов, Атабан шбырынды, Алакл слама, Ттара Кемел адам идеясыны аын жыраулар поэзиясындаы жаластыы.Аынжыраулар мен билердI шешендIк сз нерIндегI тлIмдIк ойлар. Дакешева. Дайындаандар: аза тл мен дебиет пнн малм Н.Дзбатыров тарих пнн малм А. Жыраулар з шыармаларын аыл-наыл Жырауды аын атаулыдан, жыршыдан блек з жанры бар.аза мемлекеттлгн берк алыптасуы мен ныаюына аын-жыраулар поэзиясы басты роль атарды.Презентация на тему "Аындар мен жыраулар"infourok.ru/prezentaciya-na-taular-1714356.html Аын-жыраулар Шыармалары 1 орыт орыт кй, орыт сарыны, орыт толауыТр би 2 Асан айы Наыл сздер, афоризмдер Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. нер иелерн шнде табиат берген аындыыны арасында Сахара эпосын тудырушыларды бр, р эпик аын, ерлк жырларын шыарушы жоры жырауы р нзк лирик болган азтуанны (15 андай жырауларды блес? Жыраулар поэзиясыны таырыптарын атадар. Жыраулар поэзиясы аза мдениетне ана тн брегей тарихи-мдени былыс Бар Жырау - Duration: 14:58.Жыраулар блогы - Duration: 22:34. кес Сары мен шешес Сырбикеден жалыз туан. Форма входа. жырау. Асанайы Сбитлы, Шалкиiз Тiленшiлыны этнопедагогикалы ой-пкрлер. Жыраулар поэзиясыны атасы км? Жыраулар поэзиясы туралы тснгенд гмеле. аынжырауларды тлмдк идеялары. [ Скачать с сервера (6.6Kb) ]. аын-жырауларды тлмдк идеялары. Жыраулар [3].Главная » Статьи » аза жыраулары » Жыраулар. Сабаты таырыбы Эпосты аыздар мен аын-жыраулар. Конспекты по предмету История. азтуан жырауды «Мада жыры» рух шаыру, эго емес.Белгл алым Серк Негимов «Аын-жыраулар поэзиясы» атты ктабында: «Поэзия тл сиыршы. Жыршы деп кптеген эпосты жырларды жата блетн, дайын репертуары бар айтыштарды таныан. Толау дегенмз аза дебиетнде аындар шыармашылыында, сресе жыраулар поэзиясында жи орын алан жанр. Е алдымен жыра келетн болса, «Жыр-(кне трк тлнде «иыр» Жырау км? Жыршы мен жырауды аыннан айырмашылыы неде? деген сратар туады. Категории раздела. аза жыраулары Атамберд, мбетей, Шалкиз, ожаберген, Бар Х-Х .. Жырау мен жыршы айырмашылыы «Жырау — з жанынан шыарып айтатын жне эпикалы дастандар мен толауларды орындайтын халы поэзиясыны кл аза халыны асырлар бойы жасаан рухани мдениетн маызды бр саласы аын жырауларды жарыа шыаран лежырлары болып саналады. Жыраулар мораль, этика, тлм-трбие жайындаы ой тйндерн, аса мнд оамдыаза аынжырауларыны крнект кш басшылары Асан айы мен Атамберд. 14)осымша материал: Мына кестеде жыраулар туралы осымша млмет берлген. кес Сары мен шешес Сырбикеден жалыз туан. Толауда аын мр, оам, адам тршлг, жасылы Бар жырау аламанлы йгл жырау, Абылай ханны аылшы би, абыз. Эпосты аыздар мен аын Сарылы Атамберд (1675 - 1768)- ататы жырау, олбасшы батыр, оам айраткер. Х-Х аын-жыраулар. Жырауды «атадан Омарл мен Тбия айтысындаы Омарл аын жырынан зндЖыраулар мен аындар мрасына тн леуметтк, баралы сипат би-шешен туындыларына да орта. Жырау деген атау "жыр" сзнен шыан. ауызек тарихи дстр трлерн бр сол кезден йгл жыраулар суырыпсалып айтан аза толаулары. «Эпосты аыздар мен аын-жыраулар ». аза жырауларыны жырларымен таныстыру. Асанайы жырау. ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫ. Ал жыраулар поэзиясыны змен дурлес зге елдер дебиетндег лглерден блек арна тзе, зне ана тн мазмнмен жне зне ана тн пшнмен тарих XIV - XVIII асырдаы жыраулар поэзиясы жне жырауларды мрбаяны аза тарихына лп арайтын болса, бзд халы тек малшы, ашы, жауынгер ана болмаан, олар суретш, аын, батыр, жырау болан.. Х-Х .. Сабаты масаты: а) Блмдлк: -Эпосты аыздарды тарихи маызы жне XV-XVIII асырлардаы аын-жазушыларды шыармалары, ерекшелктер жыраулар поэзиясытуралы тснк беру. Т. Масаты:Блмдлк: Эпосты аыздарды тарихи маызы жне. Билерд шешендк сз нерн лг-негес. 1.

АЫНЖЫРАУЛАР МЕН БИЛЕРДI ШЕШЕНДIК СЗ НЕРIНДЕГI ТЛIМДIК ОЙЛАР ХХ .. ашанда заманны бет-бейнесн рнектеп, аламны трл былыстарына баа беретн тлалар - нер иелер екен даусыз. Ел, елдк, елш. Нуржан Баймаганбет 4,311 views. Х-Х асырдаы аын-жазушыларды. 1.

Недавно написанные:


Hi-tech |

|2016.